Přeškrtnout logo EU na SPZ není vůbec chytrý nápad

Mnoho lidí má k EU určité výhrady až antipatie, které mají potřebu dát najevo i svému nejbližšímu okolí. Možná jste tak již někdy viděli, někoho, kdo měl SPZ s přeškrtnutým logem EU. To je však nápad, který může stát majitele i řidičák.

Když nesnášíte EU raději o tom jen mluvte

Věřte tomu nebo ne, ale jakýkoliv zásah a úprava vaší SPZ je hodnoceno jako nezákonný počin. Registrační značka má totiž zákonem jasně definovanou podobu a pokud jí někdo změní, dopouští se tím porušení zákona a značka se v tu chvíli stává neplatnou.

Až rok bez řidičáku

Zajímavé na tom je to, že stát pak na takovouto značku pohlíží tak, jako by na voze vůbec nebyla a řidiči tak hrozí, že mu bude obráno řidičské oprávnění od šesti měsíců výše.

Policie však přiznává že většinu takových případů prozatím řeší domluvou a upozorněním na to, že SPZ je v podstatě stále majetkem státu a proto řidiči nepřísluší s ní nakládat, jak sám uzná za vhodné.