Jaké řešení zpomalení dopravy dnes dominují?

Vše se zrychluje. A to platí i o oblasti dopravy, o které musíme říci, že je rychlejší než dříve. Vliv na to mají hlavně výkonnější motory jak u aut, tak i u motorek. I to je důvod, proč se objevují snahy dopravu zpomalit. Proč tomu tak je? Důvodem může být například zvýšení bezpečnosti, hluk a znečištěné ovzduší.

Jaké jsou aktuální možnosti zpomalení dopravy, a to hlavně v městech a obcích? Podívejme se společně.

Retardéry

Jedná se o lidové označení prvku, který je umísťován na silnice s cílem výrazně zpomalit dopravu na konkrétním úseku. Označovány jsou jako zpomalovací prahy a jsou umísťovány hlavně tam, kde se nachází rizikové místo. Třeba u frekventovaných přechodů, ale například i u škol. Cílem je donutit řidiče snížit rychlost, jelikož jinak může přejezd přes takový práh způsobit i poškození vozidla. Jde tedy o poměrně efektivní možnost.

Značky a měření

Také velmi populární varianta. Je samozřejmé, že v obcích je maximální povolená rychlost 50 kilometrů v hodině. Nejenom, že často není dodržována, ale někdy jde o natolik rizikový úsek, že je na místě nutnost dalšího snížení. Zde se použijí klasické svislé značky, které mohou doplnit také vodorovné dopravní značky, aby řidiče více upozornily. Kromě značek může být použito také měření v podobě orientačního radaru, který ukazuje aktuální rychlost vozidla. A nutí ke zpomalení.

Speciální semafory

Poměrně unikátní prvek, který je celkem moderní a hlavně efektivní. Je kombinován s měřením rychlosti. Pokud je naměřena rychlost vyšší, než je tolerance, rozsvítí se na semaforu červená a řidič je tak donucený zpomalit. Už to je důvod, proč raději dodržuje předpisy. Nehledě na to, že případný průjezd na červenou je celkem závažný prohřešek, který nikdo riskovat nechce. Dnes se lze s takovými semafory setkat hlavně tam, kde vede skrz obec některý z důležitých silničních tahů s velkým provozem.