Odpad z autoservisu musí být řádně zlikvidován

Jsou obory, kde je nebezpečného odpadu více a jsou obory, kde není žádný. Autoservisy však mají nemalé množství odpadu, který rozhodně nebezpečný je. Je nepředstavitelné vyhodit do běžné popelnice palivový filtr nebo autobaterii, také je nepředstavitelné vylévat provozní kapaliny do veřejné kanalizace. Vše se musí řádně a ekologicky zlikvidovat. Nakládání s odpady v autoservisech není snadné, a proto se vyplatí obrátit na specializovanou firmu ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o., která se o vše postará.

Vyřešte odpad jednou provždy

Spolupráce se společností je příjemná, obstará vám naprosto vše, aby bylo vaší jedninou povinností skutečně jen řádné třídění odpadu. Zajistí vám řádně označené popelnice, ceduli pro označení místa pro odpad, ILNO i šanon s dokumenty. Odpad bude pravidelně odvážet a to tak často, jak bude potřeba. Společnost je specialistou na likvidaci odpadů, umí zlikvidovat úplně vše, od rozbitého nárazníku až po motorový olej, obaly od jídla, kartonové obaly a mnoho dalšího. Mnoho surovin od vás může firma odkoupit, jde třeba o železo, barevné kovy, katalyzátory a baterie.

Důležitou fází spolupráce je zajištění zákonných povinností, rozhodně jich není málo. O jaké jde? Firma vám obstará identifikační listy nebezpečných odpadů, označí sběrné nádoby dle zákona, ohlásí za vás přepravu na ministerstvo pomocí OLPNO, bude za vás vést průběžnou evidenci nakládání s odpady a vypracuje roční hlášení o produkci odpadů přes ISPOP. Tolik starostí budete mít náhle z krku a navíc už se nebudete muset obávat inspekce životního prostředí, když budete mít smlouvu a řádný odvoz odpadů. Na kolik vás to vše vyjde? Zjistěte více informací na Ecoservis.eu.

1 2 3 4 5